fbpx

De CBR legeskosten voor het autorijbewijs praktijkexamen zijn:
•  inhuren B-examinator € 136,50

Totaal CBR legeskosten € 136,50
Deze moet een rijschool apart in rekening brengen zonder BTW.